PVC Boru İçin Pik Döküm Boru Ekleme Parçaları

Muflu Flanş G-E

Düz Borulu Flanş G F

Tapa G-Q

Muflu TE GMMB

Ortası Flanşlı TE GMMA

Ortası Dişli TE GMMG

Flanşlı TE P T

Muflu Rediksiyon GMMR

Flanşlı Rediksiyon FFR

Flanşlı Dirsek FFQ

Dişli Muf Parça GMG

Kayar Manşon Conta

Previous